.

Železnice

Podívejte se na krátký tutorial, který vám ukáže, jak stavět železnici:

Nákladní železniční doprava

Jestliže už víte, jak stavět, můžeme zavést první linku. Na začátku doporučuji přepravovat především uhlí, které v přepočtu na jednotku vydělává nejvíce. Dále ještě hodně vydělává dřevo, železná ruda či ocel. Více se o jednotlivých komoditách dozvíte v sekci krajiny. Jak zavést první linku vám ukáže další video:

>

Nejvýhodnější je kombinovat železniční a silniční dopravu. Po několika letech se totiž produkce průmyslu (pokud tam tedy vlak nejezdí moc často) začne snižovat. Vhodné je proto najít dva stejné průmysly blízko sebe a jen u jednoho (nebo snad ještě lépe u žádného) postavit železniční stanici. Do toho neobslouženého potom zavést silniční dopravu. Vozidlo směřujte k železniční stanici, kde následně v příkazech dáte možnost "Přeložit":

Možnost přeložení

Osobní a poštovní železniční doprava

V osobní dopravě je situace podobná. Jestliže budete stavět stanici, nebojte se zbourat pár domů či kousek silnice. Nezapomeňte, že to zvyšuje pokrytí (jaké má stanici pokrytí se dozvíte při zmáčknutí tlačítka zvýrazňovat pokrytí), ale pokud vybouráte třeba čtvrtinu města místní správa vám už na další bourání, nebo výstavbu stanice nedá povolení. Pokud vám však třeba zbývá poslední čtvereček, tak vysaďte u obce pár stromů.

Pokrytí

Pokud vám také všechny stanice na trase přijímají poštu, je dobré k osobním vagónům přidat také ty poštovní. Doporučený poměr vůči osobním vagónům je zhruba na každý 4. osobní vagón jeden poštovní. Vozit vlakem lidi a poštu se ale vyplatí jen do obcí nad 500 obyvatel, nejlepší je třeba spojovat 2 největší města na mapě, do ostatních obcí doporučuji zavést autobusovou dopravu.

Druhy železnic a vozidla

Ve hře jsou celkem 4 druhy železnice: základní, elektrifikovaná (v základu funguje jen v mírném pásu), monorail, maglev. Druhy lokomotiv záleží též na klimatu. V mírném pásu nastupují koncem 50. letech dieslové lokomotivy a soupravy, koncem 60. let tu máme elektrifikovanou lokomotivu, na přelomu tisícíletí přichází první lokomotiva pro monorail a maglev je tu od r. 2017. Podrobné srovnání lokomotiv a souprav najdete zde. Srovnání vagónů zase zde

Srovnání čtyř druhů železnic

Návěstidla

Poslední věc, o které byste v základu o železnici vědět jsou návěstidla. Zde se budeme zajímat pouze o návěstidla jednoduchá. Klikáním na návěstidlo měníme režim (na jednosměrné, obousměrné). Před vjezdem do vícekolejné stanice dáváme obousměrné, když máme dvoukolejnou trať, tak dáváme na ni jednosměrné. A v případě vyhýbny dáváme přednostně jednosměrné, ale není to životně důležité. Zde můžete vidět správné nastavení návěstiděl v případě dvojkolejné trati při křížení u stanice:

Křížení dvojkolejné trati u stanice

A zde v případě trati jednokolejné:

Křížení jednokolejné trati u stanice

A zde v případě vyhýbny na jednokolejné trati:

Vyhýbna jednokolejné trati

Podívejte se na krátké video, kde uvidíte stavbu dvojkolejné i jednokolejné železnice pro osobní vlaky: