.

Nastavení ve hře

V TTDčku si můžete mnoho věcí přenastavit. Najdete to v sekci Možnosti hry a Nastavení. Zatímco Možnosti hry se týkají především pár obecných věcí, které si často budete měnit (měna, jména měst...), v Nastavení (zvlášť pokud si dáte expertní, což doporučuji) máte na výběr z desítek variant. Nejjednoduší cesta jak něco najít v Nastavení je použít vyhledávání, kde stačí napsat pouze kousek slova. Na této stránce si popíšime expertní nastavení v pořadí, v jakém je to ve hře.

Překlad

Ve složce překlad si může změnit jednotky hmotnosti, rychlosti, objemu, datový formát atd...

Grafika

V Grafice si můžete změnit maximální oddálení/přiblížení. Taktéž je tam změna barvy země. Fialová vypadá opravdu komicky.

Zvuk

Zde si můžete nastavit, jestli po kliknutí na urč. tlačítko, na konci roku atd... ušlyšíte zvuk. Neplatí pro hudbu.

Ovládání

V podsekci Obecné si můžete změnit délku chybového oznámení, maximální počet oken. Další věci co tam najdete jsou pro běžného smrtelníka nepotřebné. V sekci Pohledy si můžete změnit např. na kterou stranu budou stavěna návěstidla, plynulé posouvání po mapě, nebo zobrazování informací o populaci města či naložení vozidla. Nejdůležitější z této sekce je však Výstavba. Tam si můžete změnit automatické ukládání, umístění hlavní lišty, nastavení skupin vozidel nebo nastavení jízdních řádů.

Novinky/Poradci

V této sekci si můžete nastavit jak moc chcete být informováni o urč. věcech (zastarávání vozidla, obyvatelé oslavují, dotace a mnohem více). Můžete si vybrat, jestli chcete plnou (informace vyjede do prostoru mapy), shrnutí (informace proběhne v dolní liště), nebo žádnou. Doporučuji nenastavovat nikdy žádnou, nikdy nevíte, kdy se vám to může hodit.

Společnost

Zde si můžete změnit nastavení ohledně návěstidel (třeba jejich automatické stavění), tak ohledně servisních intervalů (jak často jede vozidlo do depa), i ohledně automatického nahrazování vozidel po zestárnutí (hodí se u silničních vozidel zapnout kolem r. 2020, u ostatních kolem r. 2050), nebo ohledně vydávání nových příkazů jako jet bez zastavení (doporučuji), nebo stavění vlaků na různých částech nástupiště (to můžete změnit i klikáním v příkazech na na konci, akorát to neplatí pro všechny).

Účetnictví

Dle mého hodně důležitá složka. Můžete si tam změnit inflaci, výši úroků (inflaci i úroky doporučuji na max.), maximální půjčku, výši dotací, zisk při překládce, cenu výstavby a údržby (výchozí je nízká - pro ztížení dejte střední, vysoká je hardcore), a hlavně si tam můžete zapnout UDRŽOVÁNÍ INFRASTRUKTURY, díky čemuž je hra mnohem realističtější.

Dopravní prostředky

V podsekci Fyzika si můžete změnit strmosti svahů, nastavení simulace těžkých vlaků, model zrychlování vozidel, či množství kouře a jisker u vlaků. Tyto věci znamenají jak rychle pojede vlak do kopce, a jak rychle bude zrychlovat atd... Doporučuji poměnit. Dále je tam poměr rychlosti letadel vůči ostatním vozidlům.

Omezení

Zde můžete poměnit maximální výšky/délky pro stanice, mosty, tunely, povolení bourání městských silnic, možnosti v pozastavené hře. Dále si můžete vypnout zastarávání letišť a vozidel, omezení max. počtu vozidel na společnost, nebo nastavení ohledně výstavby a spojování stanic.

Katastrofy

V této složce si můžete zapnout krizi (snížení produkce), katastrofy (přistání ufo, propad uhelného dolu = zničení věcí kolem, po několika přistání ufo během pár let už vás to přestane bavit). Taktéž si můžete zvýšit/vypnout poruchy vozidel nebo pády letadel.

Generování krajiny

Tu se mění výchozí parametry pro generování krajiny u nových her.

Prostředí

V podsekci Městská správa můžete změnit postoj města k bourání/výstavbě, umožnit městům ovlivňovat hlukový limit pro letiště, nebo vypnout úkony, co se dají provádět ve městech (mimo reklamních kampaní). V podsekci města změníte rychlost růstu měst, povolíte zakládání měst (když nevíte co s penězi je založit si město dobrá volba), a zakázat městům stavění silnic a přejezdů.

V Průmyslu povolíte více průmyslu okolo jednoho města, změníte limit, podle kterého rafinerie musí být max. počet polí od okraje mapy a další nastavení průmyslu. Taktéž můžete u Distribuce nákladu poměnit nastavení (nebudu se zabývat)

Konkurenti

V poslední složce konkurenti můžete umožnit kupování podílů konkurenčních společností (koupit ji můžete až urč. čas po jejím vzniku, kupujete po 25% akciích, pokud držíte akcie nic ze zisku firmy však nedostanete, může sloužit i jako investice), nebo darování peněz při hře více hráčů