.

Subpolární pás

V subpolárním pásu máte jiné průmyslové řetězce než oproti mírnému. Je o něco méně barevnější než mírný, a doporučuji vám si nastavit velmi členitý terén a mnoho stromů. A také si snižte výšku sněžné čáry, aby se vám vygeneroval les (ten je pouze za sněžnou čárou a následně vám bude papírna i tiskárna k ničemu).