.

Mírný pás

Mírný pás je nastaven jako výchozí. Já mám taktéž většinu her v mírném pásu. Hodně se podobá českému prostředí, ale pokud máte jako okraje mapy nastavenou vodu a k tomu hodně jezer, podobá se zase třeba Irsku. Ve výchozím nastavení má také mírný pás jako jediný elektrifikovanou železnici.

Průmysl

Banka - vozíte cennosti mezi bankami. Za cennosti získáte na kratší vzdálenosti nejvíce peněz. Tomu také odpovídá nízká kapacita jednotlivých vozidel.

Banka

Řetězec pro banku

Elektrárna - vozíte do ni uhlí z uhelných dolů. Střední finanční ohodnocení na kratší a vysoké na větší vzdálenosti. Vysoká kapacita vozidel.

Elektrárna

Řetězec pro elektrárnu

Farma - produkuje dobytek a zrní. Tyto komodity vozíte do továrny. Střední finanční ohodnocení na krátké i dlouhé vzdálenosti. Zrní vysoká, dobytek střední kapacita.

Farma

Les - produkuje dřevo, které vozíte do pily. Střední ohodnocení - vysoká kapacita.

Les

Řetězec pro les

Ocelárna - ze železné rudy vyrábí ocel. Tu potom vozíte za poměrně velký peníz do továrny. Ale pozor, vozidla mají malou kapacitu.

Ocelárna

Řetězec pro ocelárnu

Pila - z lesa do ní dovážejte dřevo. Z pily pak vozte do města zboží.

Pila

Řetězec pro pilu

Rafinerie - abyste mohli z ní odvážet zboží, musíte do ní dovézt ropu. Musí být určitou vzdálenost od okraje mapy (mění se v nastavení). Poměrně dobře finančně ohodnoceno.

Rafinerie

Řetězec pro rafinerii

Ropný vrt a ropná plošina - obě dvě produkují ropu. Ropná plošina navíc přijímá a poskytuje cestují a přijímá poštu.

Ropný vrt

Ropná plošina

Továrna - vozíte do ní z farmy dobytek a zrní, z ocelárny pak ocel. Bývá obvykle blízko měst. Do nich pak můžete odvážet zboží. Za zboží dostáváte sice hodně peněz, ale vozidla mají malou kapacitu.

Továrna

Řetězec pro továrnu

Uhelný důl - je to průmysl s asi největší produkcí. Uhlí vozíte do elektrárny. Je to velmi výhodné.

Uhelný důl

Řetězec pro uhelný důl

Železná ruda - vozíte ji do ocelárny. Středně vydělává.

Důl na železnou rudu

Řetězec pro železnou rudu